25-04-22 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder#3 - Godkendelse af dagsorden#4 - Godkendelse af igangsætning af Planstrategi 2050#6 - Godkendelse af forslag til spildevandsplan 2022-2032#7 - Endelig godkendelse af vandforsyningsplan 2022-2032#8 - Drøftelse af dagsorden for generalforsamling i Silkeborg Forsyning#9 - Behandling af anmodning fra Susanne Guldborg Jacobsen om indhegning af Kompedal Plantage#10 - Godkendelse af regnskab 2021 for Midtjysk Brand og Redning#11 - Behandling af årsberetning og regnskab 2021#12 - Behandling af forslag til handleplan på baggrund af balanceanalyse 2022#13 - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af ladestandere i 2022#14 - Godkendelse af tillægsbevilling til nødvendige reparationer ifm. udskiftning af kunstgræsbanen på Jysk Park samt forhøjelse af hensættelser til fremtidig udskiftning#15 - Godkendelse af ændrede salgsvilkår for erhvervsarealer#16 - Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller og forsamlingshuse om tilskud til energibesparende og klimaforbedrende tiltag#17 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Ans IF Søsport#18 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra KFUM Spejderne Gjern#19 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Ridehal#20 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om forhøjelse af anlægstilskud fra Virklund Boldklub#21 - Godkendelse af forslag til Byrådets vision 2022 - 2034#22 - Godkendelse af vederlag og diæter til medlemmer af Klimahandlingsudvalget#23 - Behandling af anmodning fra byrådsmedlemmerne Signe Haahr Lindegaard og Thomas Tonsberg om fremadrettet at benytte Silkeborg Kalder til en rekrutteringskampagne#25 - Godkendelse af budgetgrundlag

Se eller gense Byrådsmødet 25. april 2022. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 372
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 2
Den seneste måned: 372
Det seneste år: 372
There is no video in the channel yet. There is no video yet.