26-04-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Endelig vedtagelse af Lokalplan 12-029 for et boligområde med offentlige institutioner og et rekreativt areal i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle#3 - Godkendelse af forslag til lokalplan 12-031, Lønnebergvej, Balle#4 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 9 og lokalplan 36-014 for butik og boliger ved Julsøvej i Sejs-Svejbæk#5 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Svinget 3 i Sorring#6 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Tværdalsvej i Sejs#7 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til byggemodningen ved Skovvænget i Bryrup Nord#8 - Drøftelse af dagsorden for generalforsamling i Silkeborg Forsyning#9 - Drøftelse af rammer for afholdelse af fremmødevalg samt valgform og finansiering af Seniorrådsvalg#10 - Godkendelse af fleksible udlejningsregler i AAB Silkeborgs afd. 22 og 25, Arendalsvej, Silkeborg#11 - Godkendelse af renovering (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 5, Silkeborg#12 - Godkendelse af renovering (skema A) af AAB Silkeborgs afd. 11 A og B#13 - Behandling af årsberetning og regnskab 2020#14 - Godkendelse af tillægsbevilling samt fremrykninger, udskydelser og justeringer i anlægsoversigt 2021-2024#15 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra KFUM Spejderne#16 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Sportscenter#17 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Virklund Outdoor#18 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Gymnastikforening#19 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Orienteringscenter#20 - Beslutning om anlægstilskud til Frederiksdal-Kragelund Fitness#24 - Drøftelse af retningslinjer for puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter#21 - Godkendelse af redegørelse til Ankestyrelsen#22 - Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om afgørelseskompetencen til ekstraordinær grødeskæring#23 - Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om drøftelse af målaftale 2022-2025

Se eller gense Byrådsmødet 26. april 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 842
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 842
There is no video in the channel yet. There is no video yet.