22-02-21 Møde i byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Orientering om aftale om minimumsnormeringer og eventuel godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud#3 - Beslutning om sammenlægning af anlægsbevillinger ved Sølystskolen#4 - Godkendelse af anlægsbevilling til anlægstiltag indenfor socialområdet og velfærdsteknologi (frigivelse)#5 - Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af nyt nøglesystem på Karolinelundcentret#6 - Godkendelse af igangsætning af en helhedsplan for Stations- og banearealet i Silkeborg midt- og sydby#7 - Godkendelse af forslag til Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2020-2032 og Tillæg 1 til Lokalplan 12-013 for en ambulancestation på Kejlstrupvej, Silkeborg#8 - Godkendelse af forslag til Lokalplan 14-022 for et område til offentlige formål i Funder#9 - Godkendelse af forslag til Lokalplan 16-005 og Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2020-2032 for et boligområde nord for Søndre Grauballevej i Grauballe#10 - Beslutning om miljøvurdering af Lokalplan 10-036 for Søfronten i Silkeborg#11 - Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø i Gjern#12 - Godkendelse af anlægsbevilling til torvemiljø i Kragelund#13 - Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme i 2021#14 - Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2021#15 - Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation i 2021#16 - Godkendelse af mageskifte på arealer i Hvinningdal og godkendelse af ansøgning til Tilsynet#17 - Beslutning om anlægstilskud til Frederiksdal-Kragelund Fitness#18 - Orientering om arbejdet med løsning på passage for fisk ved Tangeværket#19 - Behandling af anmodning fra byrådsgrupperne Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten om Silkeborg Kommunes tilgang til udfordringer ved Tange#20 - Behandling af anmodning fra Enhedslisten om risikoanalyse 2021#21 - Behandling af anmodning fra Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Enhedslisten om ændringsforslag til kommuneplan 2020-2032#22 - Beslutning om udbud af parcelhusgrund

Se eller gense Byrådsmødet 22. februar 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 821
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 821
There is no video in the channel yet. There is no video yet.