21-12-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Beslutning om udvidelse af parkeringsplads i forbindelse med anlæg af hal to ved Sølystskolen#3 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til renoveringer og bygningsmæssige ændringer, samt godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til daginstitution i Sejs-Svejbæk#4 - Godkendelse af ændring til bilag '2.03 Optagelse af elever' til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen#5 - Godkendelse af ændring af bilag ’2.05 Videncentre’ til styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommunes skolevæsen#6 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2020-2032#7 - Endelig vedtagelse af Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune#8 - Endelig vedtagelse af strukturplan for Eriksborg#9 - Godkendelse af forslag til bevarende lokalplan for et område ved Vestergade i Silkeborg#10 - Godkendelse af nedklassificering af vandløb#11 - Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. og mindre anlægsarbejder i 2021#12 - Godkendelse af frigivelse og flytning af anlægsbevilling til Søtorvet og Frederiksberggade#13 - Godkendelse af Silkeborg Forsynings forbrugerpriser 2021#14 - Godkendelse af salgsvilkår og salgspris ved salg af arealet Eriksborgvej 19, Grauballe til Silkeborg Boligselskab#15 - Godkendelse af renovering (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 20 og 21, Silkeborg#16 - Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af AAB Silkeborgs afd. 25 Arendalsvej, Silkeborg#17 - Godkendelse af nedlæggelse af almene boliger samt bevilling til indfrielse af restgæld på Horsensvej, Salten#18 - Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2020, herunder overførsel af ikke frigivne rådighedsbeløb til 2021#19 - Orientering om budgetopfølgningen 31. oktober 2020#20 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Vium-Hvam forsamlingshus#21 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Kajakklub#22 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Fiskeriforening#23 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Lemminghuset#24 - Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om lokalplan 12-031

Se eller gense Byrådsmødet 21. december 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 739
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 739
There is no video in the channel yet. There is no video yet.