26-10-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til byrådet fra 26. oktober 2020#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af forslag til lokalplan 12-029 for et boligområde med offentlige institutioner og et rekreativt areal i Astrid Lindgrens kvarteret i Balle#4 - Godkendelse af forslag til lokalplan 35-007 for tæt lave boliger Linå Øst#5 - Godkendelse af forslag til lokalplan 43-005 (lokalplantillæg) for et boligområde i Gjessø#6 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-035 for et område til boliger Dalgasgade 2-6, Sydbyen#7 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring#8 - Godkendelse af forslag til tillæg 43 til Spildevandsplanen - puljetillæg for separatkloakering#9 - Godkendelse af anlægsbevilling for Trafiksikkerhedsplan 2017#10 - Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede socialområde#11 - Orientering om omgørelsesprocenter i 2019 i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om socialservice#12 - Godkendelse af Politik og Plan for Fortsat Drift for Silkeborg Kommune#13 - Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 2 Ringgården, Silkeborg samt forhåndstilsagn om 15 nye kvoter#14 - Godkendelse af igangsætning af ejendomsdom vedrørende ejerskab af Levring Branddam#15 - Beslutning om udfasning af grundskylden for ungdomsuddannelserne#16 - Godkendelse af anlægsregnskaber for bevilling 12 Kommunale ejendomme i 2020#17 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Trailcenter og outdoorfaciliteter#18 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra foreningen Aktiv Buskelund#19 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Tennisklub#20 - Orientering om lovændringer for vederlæggelse ved fravær samt godkendelse af revideret regelsæt for vederlag og godtgørelser#21 - Godkendelse af omkonstituering af Økonomi- og Erhvervsudvalget#22 - Behandling af anmodning fra Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Se eller gense Byrådsmødet 26. oktober 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 235
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 235
There is no video in the channel yet. There is no video yet.