28-09-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af tillæg til kvalitetsrapport for Silkeborg Kommunes folkeskoler 2018-19#3 - Drøftelse af muligheder for at fremme praktikpladser#4 - Godkendelse af forslag til delvis ophævelse af partiel byplanvedtægt nr. 1 for sommerhusområdet for Teglgårdsparken#5 - Godkendelse af forslag til lokalplan 15-005 for et boligområde ved Sejling Ådal#6 - Godkendelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse af sluseanlæg ved Langebro#7 - Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 19 Havfruen, Silkeborg#8 - Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 10 almene familieboliger på Kirkevej 5A, Bryrup#9 - Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 23 familieboliger på Estrupsgade, Silkeborg#10 - Godkendelse af vedståelse af kommunegaranti - AAB afd. 1, Frederiksberggade 64-68/Bryndumsvej 2-102, Silkeborg#11 - Godkendelse af vedståelse af kommunegaranti - AAB afd. 5, Århusvej 16-44, Silkeborg#12 - Godkendelse af uddybende svar til Ankestyrelsen om brug af eksterne konsulenter på det sociale område#13 - Godkendelse af ændring af vilkår for lån ydet til Jysk Musikteater#14 - Udpegning af medlemmer til politisk følgegruppe i forbindelse med udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg#15 - Udpegning af bestyrelsesmedlem til Hjejlefonden#16 - Udpegning af 1 medlem og 1 suppleant til Huslejenævnet#17 - Godkendelse af ændring af sammensætning og udpegning af medlemmer til Handicaprådet#18 - Behandling af anmodning fra Ø, F, B og Lars Hansen om oplysning om partistøtte#25 - Godkendelse af delegation af kompetence til iværksættelse af nødundervisning grundet Covid-19 på skoleområdet

Se eller gense Byrådsmødet 28. september 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 226
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 31
There is no video in the channel yet. There is no video yet.