22-06-20 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af anlægsbevilling til at fjerne sand på delstrækning af Gudenåens forløb i Tange Sø#3 - Godkendelse af Tillæg 45 til Spildevandsplan 2011-2021, Kloakering af nyt boligområde ved Herningvej, Silkeborg#4 - Godkendelse af forslag til lokalplan 10-017 for dagligvarebutik og parkeringshus på Solsortevej på Århusbakken i Silkeborg#5 - Godkendelse af forslag til lokalplan 10-035 og tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Dalgasgade#6 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017-28 og lokalplan 34-006 for et boligområde ved Dybdalsvej og Svinget i Sorring#7 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund#8 - Godkendelse af forslag til ophævelse af lokalplan 12-019 for et område til en bolig på Lysbrohøjen 28C i Lysbro#9 - Godkendelse af forslag til Kommuneplan 2020-2032#10 - Godkendelse af forslag til Arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune#11 - Godkendelse af forslag til strukturplan for Eriksborg etape 1#12 - Godkendelse af helhedsplanen for Søholt#13 - Godkendelse af anlægstilskud til legepladsprojekt ved Th. Langs skole og Theodoras Have#14 - Endelig godkendelse af benyttelsesaftaler for selvejende haller#15 - Godkendelse af Masterplan for Udvikling af Danmarks Outdoor Hovedstad#16 - Godkendelse af budget 2021 samt overslagsår for Midtjysk Brand & Redning#17 - Godkendelse af fremrykning af byggemodningsprojekter til 2020#18 - Godkendelse af budget til Søfronten, Eriksborg, spildevand og fremrykkede vedligeholdelsesopgaver samt forhøjelse af budget til salgsindtægter#19 - Godkendelse af omlægning af lån i Them Hallerne#20 - Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Frederiksberggade/Bryndumsvej, Silkeborg#21 - Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Århusvej 16-44 i Silkeborg#22 - Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 16 almene familieboliger på Søndergade, Kjellerup#23 - Godkendelse af renovering og ombygning (skema A) af Arbejdernes Byggeforenings afd. 10 Færgegården, Silkeborg#24 - Godkendelse af ændret kommunegaranti ifm. opførsel af 20 private ustøttede andelsboliger i Gjern#25 - Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Gjern Almennyttige Udviklingsselskab#26 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Bryrup Tennisklub#27 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Midtjysk Trailsport#28 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg Billardklub#29 - Behandling af anmodning fra Jarl Gorridsen om tilskudsmodel for selvejende haller#30 - Behandling af anmodning fra Ø, B, SF, A og løsgænger om muligheder for at fastlægge uddannelsesklausuler#31 - Godkendelse af omkonstituering i Sundheds- og Ældreudvalget

Se eller gense Byrådsmødet 22. Juni 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 469
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 469
There is no video in the channel yet. There is no video yet.