24-02-20 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt#3 - Godkendelse af dagsorden#4 - Godkendelse af Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik#5 - Godkendelse af anlægsbevilling til hal ved Sølystskolen#6 - Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af dagtilbud i Linå#7 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 41-004 for et boligområde ved Mørksøvej i Virklund#8 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til etageboliger i Dalgasgade i Sydbyen#9 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-012 for et område til offentlige formål i Sejs-Svejbæk#10 - Godkendelse af sammenfattende redegørelse for miljørapport for kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej, Hvinningdal#11 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 38 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-026 for et boligområde ved Jordkærvej i Hvinningdal#12 - Endelig vedtagelse af lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Silkeborg#13 - Godkendelse af anlægsbevilling til renovering af eksisterende stibro#14 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Lemming Bygade, Holmmøllevej i Lemming#15 - Godkendelse af anlægsbevilling til anlæg af veje, stier og parkeringsplads, Områdestudie i Hvinningdal#16 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodningspulje til undersøgelser, færdiggørelser, ad hoc m.v. for 2020#17 - Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2020#18 - Godkendelse af anlægsbevilling til Indeklima og Ventilation i 2020#19 - Godkendelse af anlægsregnskab for puljen nedrivning af kommunale ejendomme i 2019#20 - Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme i 2020#21 - Godkendelse af rykning af ejerpantebrev for lån vedr. Silkeborg Højskole#22 - Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførsel af 12 almene familieboliger med tilskud på Hjejlevej, Silkeborg#23 - Beslutning om model for afregning af feriepengeforpligtelser#24 - Godkendelse af høringssvar til Ankestyrelsen om kommunens brug af konsulenter på det sociale område#25 - Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om fremadrettet brug af konsulenter på socialområdet samt børne- og familieområdet#26 - Behandling af anmodning fra Alternativet, Enhedslisten og Lars Hansen om afholdelse af bindende folkeafstemning

Se eller gense Byrådsmødet 24. februar 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 533
De sidste 24 timer: 28
De sidste 7 dage: 533
Den seneste måned: 533
Det seneste år: 533
There is no video in the channel yet. There is no video yet.