27-01-2020 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsordent1 - #29 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-022 for et boligområde ved Oslovej i Gødvad#9 - Bevilling til arbejdet med Gudenåen#21 - Behandling af anmodning fra Peter Sig Kristensen om Gudenåens vandløbsregulativ#8 - Udarbejdelse af regulativ for Gudenåen Silkeborg til Tange Sø#3 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-018 for et erhvervsområde ved Skærskovhedevej vest for Funder, etape II#4 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 14-017 for et boligområde ved Funder Nørreskov#5 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 32-009 for et boligområde ved Højgårdsvej i Voel#6 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål i Funder#7 - Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlæg indenfor vejområdet i 2020#18 - Drøftelse af Risikoanalyse 2020#16 - Drøftelse af korrigerende handlinger på bevilling 73 Sundhed og Ældre#10 - Forslag til klimastrategi for Silkeborg Kommune#11 - Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af helhedsplan for Søholt#12 - Beslutning vedrørende Videncenter for sprog og læsning#13 - Godkendelse af samarbejde om udvikling af Psykiatriens Hus#14 - Godkendelse af retningslinjer for udpegning af afdelingsbestyrelser på plejecentre og botilbud under almenboliglove#15 - Drøftelse af høringssvar og godkendelse af Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitikken#17 - Godkendelse af Outdoorudvalgets kommissorium samt eksterne medlemmer#19 - Godkendelse af anlægsbevillinger til anlægsprojekter på bevilling 12 Kommunale ejendomme#20 - Godkendelse af Ungestrategiudvalgets forslag til en tværgående Ungestrategi for Silkeborg Kommune

Se eller gense Byrådsmødet d. 27. Januar 2020. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 1674
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 1
Den seneste måned: 2
Det seneste år: 43
There is no video in the channel yet. There is no video yet.