25-11-2019 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 41 og lokalplan 24-003 - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund#4 - Godkendelse af miljørapport - Vindmøller og solceller ved Marsvinslund#5 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 10-032 for et centerområde (Fredensgård) i midtbyen#6 - Godkendelse af miljøkonsekvensvurdering af projekt for Fredensgård og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 46 og lokalplan 10-032 for centerområdet Fredensgård i midtbyen#7 - Godkendelse af tillæg 36 til Spildevandsplan 2011-2021, placering af regnvandsbassin m.m i Linå#8 - Godkendelse af bevilling til forberedende arbejder for Eriksborg Etape 1#9 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning Agertoften, Kjellerup#10 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for erhvervsbyggemodning ved Kejlstrup Tværvej, Silkeborg nord#11 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til hal 2 i Buskelund med henblik på etablering af parkeringsanlæg og erstatningslegeplads#12 - Godkendelse af tillægsbevilling og forhøjelse af 2 anlægsbevillinger til Virklund Børnehave og Troldehøjen#13 - Godkendelse af anlægsregnskab for en udvidet undersøgelse af brandsikkerheden i plejecentrene#14 - Godkendelse af anlægsregnskaber for aktivitetscenter Sorringhus og Silkeborg Kommunes Genoptræningscenter på RemstruplundHøring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra FDF Møgelø#15 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra FDF Møgelø#16 - Høring og efterfølgende stillingtagen til anlægstilskud til Silkeborg Bunkermuseum#17 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Sminge Sø Kajakklub#18 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Iller Hinderbahn#19 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg El og Svæv#20 - Behandling af anmodning fra Enhedslisten om forhøjelse af antal voksenelevpladser inden for sundheds- og ældreområdet#21 - Behandling af anmodning fra Jarl Gorridsen, Flemming Heiberg og Susanne Jacobsen om indsats mod oversvømmelser
Denne video er set i alt: 186
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.