26-08-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af projekteringsbevilling til anlægsprojekt på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder#4 - Godkendelse af anlægsbevilling til 12 plejeboliger og servicearealer på Fårvang Ældrecenter samt skema A, støttet byggeri#5 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af badeværelser på Botilbuddet Alderslyst#6 - Godkendelse af Udsattestrategi for Silkeborg Kommune#7 - Drøftelse af rapporter om brandsikkerhed på Silkeborg Kommunes sociale tilbud#8 - Godkendelse af forslag til lokalplan 10-031 og tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2017-2028 for en etagebebyggelse på Christian 8.s Vej 2D i midtbyen#9 - Godkendelse af forslag til lokalplan 11-016 for et centerområde ved Borgergade og Nørrevænget, Alderslyst#10 - Godkendelse af forslag til lokalplan 11-018 for et område til vejformål ved Nordre Ringvej og Viborgvej, Alderslyst#11 - Godkendelse af forslag til lokalplan 14-015 for et boligområde ved Funder Bygade og Skærskovhedevej i Funder#12 - Godkendelse af forslag til lokalplan 23-011 for en daginstitution ved Hasselvej i Kjellerup#13 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 41-007 for et boligområde i Virklund#19 - Drøftelse af budgetopfølgningen 30. juni 2019#27 - Behandling af anmodning fra Kuno Danielsen om byrådets stillingtagen til besluttet ansættelsesstop inden for Sundheds- og Ældreområdet#14 - Godkendelse af forslag til tillæg 34 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune#15 - Godkendelse af anlægsregnskab for Vand- og Klimaplanlægning 2017#16 - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af nye idrætsanlæg#17 - Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg ved robanen på Silkeborg Langsø#18 - Drøftelse af eftergivelse eller udsættelse af start på rente- og afdragsbetaling på kommunalt lån bevilget til Museum Jorn#20 - Godkendelse af revisionsberetningerne nr. 15 og nr. 16, henholdsvis løbende og afsluttende revision for 2018#21 - Godkendelse af revideret tidsplan for vedtagelse af budget 2020-2023#22 - Drøftelse af midtvejsregulering på daginstitutionsområdet#23 - Godkendelse af dispensation fra krav om individuelle målere på Fårvang Ældrecenter#24 - Godkendelse af placering af kompetence vedrørende besøgsrestriktioner hos Sundheds- og Ældreudvalget#25 - Godkendelse af deponering af provenu ved salg af HMN GasNet#26 - Behandling af anmodning fra Enhedslisten om borgerinddragelse ved udformning af en arkitekturpolitik for Silkeborg Kommune#36 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 37 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-020 for et boligområde ved Eriksborg, Gødvad

Se eller gense Byrådsmødet 26. august 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 503
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 503
There is no video in the channel yet. There is no video yet.