27-05-19 – Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt#3 - Godkendelse af dagsorden#4 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-023 for et boligområde ved Sankelmarksvej og Vestre Ringvej i Hvinningdal#5 - Godkendelse af forslag til lokalplan 41-008 Bevarende lokalplan for sommerhusområde Vesterlund, Virklund#6 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde ved Kallundmose i Gødvad#7 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til offentlige formål i Hvinningdal#8 - Godkendelse af kommissorium for Kommuneplan 2020 - 2032#9 - Orientering om afgørelsen af parallelkonkurrencen om masterplanen for Søfronten og Havnen#10 - Godkendelse af udkast til 8 vandløbsregulativer#11 - Godkendelse af anlægsbevilling til at optimere bygningen i Lunden#12 - Godkendelse af anlægsbevilling til udskiftning af legeredskaber#13 - Godkendelse af anlægsbevilling til nye rammer for Alderslyst Ungdomsklub#14 - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af midlertidig specialafdeling på Skægkærskolen#15 - Godkendelse af ændret struktur for børnehusene i Them og anlægsbevilling til ombygning#16 - Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019#17 - Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019#18 - Fremrykning af anlægsprojekter til 2019#19 - Beslutning om tilskud til Kunstcenter Silkeborg Bad til belysningsløsning#20 - Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Veteranbanen Bryrup-Vrads#21 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Voel KFUM#22 - Godkendelse af ansøgning til Boligsocial helhedsplan 2019-2023

Se eller gense Byrådsmødet 27. Maj 2019. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 424
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 78
Det seneste år: 424
There is no video in the channel yet. There is no video yet.