29-10-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#17 - Godkendelse af anlægsbevilling for erhvervsbyggemodning ved Kejlstrup Tværvej, Silkeborg nord#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af projekteringsbevilling til ny Dybkærskole#4 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup#5 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til fremtidens læringsmiljøer#6 - Godkendelse af reduktionsforslag på Socialudvalgets område#7 - Godkendelse af Silkeborg Kommunes deltagelse i partnerskabet Røgfri Fremtid#8 - Godkendelse af samarbejdsaftalen vedr. rygestopindsats i Region Midtjylland#9 - Godkendelse af investering i styrket indsats på ledighedsydelses- og fleksjobområdet#10 - Godkendelse af udviklingsplan for bydelen Eriksborg#11 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028#12 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018#13 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017-2020 og lokalplan 13-019 for Erhvervskorridoren#14 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-025 for et besøgscenter i Balle#15 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 og Lokalplan 12-023 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej i Hvinningdal#16 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2017-2028 for et boligområde i Hvinningdal By, Balle#18 - Beslutning om CO2-mål og metoder til kortlægning af udledning af CO2#19 - Godkendelse af Bevæg Dig For Livet#20 - Godkendelse af anlægsbevilling til etablering af Discgolfbane i Vestre Kejlstrup-Skoven#21 - Godkendelse af anlægsbevilling til forbedring af idrætsanlægget i Skægkær#22 - Godkendelse af 8 anlægsregnskaber under Økonomi- og Erhvervsudvalget, samt tilbagekaldelse af to tilsagn om anlægstilskud#23 - Beslutning om etablering af svømmecenter som selvejende institution eller kommunalt anlæg#24 - Godkendelse af reviderede retningslinjer for byrådets vederlag og godtgørelser#25 - Godkendelse af mødeplan 2019 for Silkeborg Byråd#26 - Godkendelse af byrådets vision for Silkeborg Kommune

Se eller gense byrådsmødet 29. oktober 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 431
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 3
Det seneste år: 17
There is no video in the channel yet. There is no video yet.