18-06-2018 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling vedr. Solbo#4 - Godkendelse af anlægsbevilling til projekter for fremtidens læringsmiljøer, kapacitetstilpasning, renovering og finansiering af udgifter til genhusning#5 - Godkendelse af anlægsbevilling til diverse aktivitetsændringer af bygninger#6 - Godkendelse af anlægsbevilling inden for handicapområdet#7 - Godkendelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi#8 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 31-003 for et område til udstillings- og formidlingsformål ved Lille Amerika 19, Gjern#9 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej i Sejs-Svejbæk#10 - Godkendelse af miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 13 og forslag til lokalplan 36-004 for et boligområde ved Borgdalsvej, Sejs-Svejbæk#11 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 13-018 erhvervsområde mellem Nordre Højmarksvej og Kejlstrupvej, Gødvad#12 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 12-022 for et boligområde ved Nordre Højmarksvej i Balle#13 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til en delvis ophævelse af lokalplan 83 Landsbylokalplan for Vinding#14 - Godkendelse af forslag til lokalplan 40-007 for et boligområde med kombineret åben-lav og tæt-lav bebyggelse i forlængelse af Magnolievej i Salten#15 - Godkendelse af forslag til tillæg 31 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune#16 - Orientering om antal lokalplaner, endeligt vedtaget i byråd og udvalg i perioden 1.1.2016 til 25.05.2018#17 - Godkendelse af skema B mv. - 60 boliger på Bredhøjvej 14d, 8600 Silkeborg#18 - Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til opførelse af 30 familieboliger på Tusindfryd i Gødvad Enge#19 - Godkendelse af den endelige anskaffelsessum (skema C) til renovering af familieboliger, Lindevænget i Silkeborg#20 - Godkendelse af anlægstilskud til Ans Idræts- og Kulturcenter#21 - Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til ny FGU-institution#22 - Beslutning om principper for etablering af multiarena eller svømmecenter på Søholt#23 - Orientering om samlet masterplan for søfront og havn (Lukket punkt)#24 - Ejendomssag (Lukket punkt)#25 - Ejendomssag (Lukket punkt)#26 - Ejendomssag (Lukket punkt)#27 - Ejendomssag (Lukket punkt)#28 - Ejendomssag (Lukket punkt)#29 - Ejendomssag (Lukket punkt)

Næste møde i Byrådet er 18. juni. 17.00, transmissionen vil starte ca. 10 min før.

Denne video er set i alt: 0
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.