26-02-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af anlægsbevilling til projekter i Gudenåens opland#4 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 28 til spildevandsplan 2011 - 2021#5 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 29 til Spildevandsplan 2011 - 2021#6 - VVM-tilladelse til biogasanlæg Allingvej 13, 8632 Lemming#7 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 15-009 for et biogasanlæg#8 - Endelig vedtagelse af lokalplan 10-028 for et etageboligområde på stadiongrunden ved Sanatorievej i Sydbyen#9 - Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 11-010 Centerområde ved Borgergade og Sølystvej i Alderslyst#10 - Beslutning om optagelse af Eriksborg Allé og Bakkeborg som offentlig vej#11 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2017#12 - Frigivelse af anlægsmidler til etablering af trailcenter og outdoorfaciliteter#13 - Godkendelse af anlægsregnskab for modernisering af Dybkær Specialskole#14 - Drøftelse af undersøgelse af forventet udgift ved løft af dagtilbudsområdet#15 - Drøftelse af undersøgelse af Silkeborg Kommunes udgifter pr. elev i forhold til landsgennemsnit#16 - Godkendelse af anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til mindre bygningsmæssige arbejder på Fuglemosen, Kjellerup#17 - Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af kommunale ejendomme 2018 samt forhøjelse af bevilling til nedrivning af Nordre Skole#18 - Godkendelse af 8 anlægsregnskaber#19 - Godkendelse af bevillingsændring i henhold til budgetaftale 2018#20 - Bemyndigelse til ejendomschefen vedrørende almene boliger#21 - Behandling af anmodning fra Enhedslistens byrådsgruppe om at støtte boligforeninger i deres arbejde imod forslag om mistet mulighed for familiesammenføring#22 - Ejendomssag (Lukket punkt)#23 - Ejendomssag (Lukket punkt)#24 - Ejendomssag (Lukket punkt)#25 - Ejendomssag (Lukket punkt)#26 - Beslutning om tilladelse til en virksomhed (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 26. Februar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 345
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 11
Den seneste måned: 345
Det seneste år: 345
There is no video in the channel yet. There is no video yet.