29-01-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra punkt:

Download Video


Specify time:
Download link will be sent to your email.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Endelig vedtagelse af tillæg 7 til KP 2017-2028 og lokalplan 12-017 Bolig- og erhvervsområde (Fiskars) i Hvinningdal#4 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 21-003 for et område til boligformål ved Mads Doss' Vej, Thorning#5 - Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 og forslag til lokalplan 21-003 ved Mads Doss´Vej i Thorning#6 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til blandet bolig og mindre erhverv syd for Linå#7 - Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 15#8 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017-2028 og forslag til lokalplan 35-005 for et erhvervsområde i Hårup#9 - Beslutning om miljøvurdering af forslag til tillæg nr. 22 og forslag til lokalplan 35-005 for Erhvervsområde Hårup#10 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2017-2028 og til delvis ophævelse af byplanvedtægt nr. 16#11 - Beslutning om, at der ikke udarbejdes miljøvurdering af forslag til tillæg 23 til Kommuneplan 2017-2028 og til delvis ophævelse af byplanvedtægt 16#12 - Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder indenfor vejområdet i 2018#13 - Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelser vedrørende veje mv. i 2018#14 - Godkendelse af Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper#15 - Orientering om tilretning af budget 2018-2021 i henhold til udvalgs- og bevillingsstruktur 2018-2021#16 - Godkendelse af kommunegaranti for lån til Kjellerup Fjernvarme#17 - Godkendelse af skema A samt bevilling til at opføre 23 almene familieboliger på Estrupsgade 8-12, 8600 Silkeborg#18 - Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte fra Veteranbanen Bryrup-Vrads#19 - Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte til støtteforening for Stendal Skov#20 - Stillingtagen til ansøgning om anlægsstøtte til indkøb af solbåd til tursejlads på Tange Sø#21 - Godkendelse af eksterne medlemmer i Nærdemokratiudvalget#22 - Godkendelse af eksterne medlemmer i Ungestrategiudvalget#23 - Sammensætning og udpegning af medlemmer til Handicaprådet#24 - Udpegning af 2 medlemmer og 1 socialsagkyndigt medlem til Beboerklagenævnet#25 - Udpegning af 2 medlemmer og 1 socialsagkyndigt medlem til Huslejenævnet#26 - Udpegning af medlemmer til Bevillingsnævnet#27 - Ejendomssag (Lukket punkt)#28 - Ejendomssag (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 29. Januar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 231
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 231
Det seneste år: 231
There is no video in the channel yet. There is no video yet.