27-11-2017 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af Politikken om Det Gode Samarbejde og Strategien til udmøntning af politikken på ældreområdet#3 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til mindre bygningsmæssige arbejder med 0,5 mio. kr. på ældreområdet#4 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter udpeget i Trafiksikkerhedsplan 2013#5 - Godkendelse af anlægsbevilling til undersøgelse og planlægning af sti ved Gubsø#6 - Godkendelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-handleplanerne, 2. planperiode#7 - Godkendelse af vedtægtsændringer for Energnist#8 - Godkendelse af anlægsbevilling til nedrivning af Nordre Skole#9 - Godkendelse af anlægsbevilling til energibesparende projekter i 2018#10 - Ligestillingsredegørelse for Silkeborg Kommune 2017#11 - Godkendelse af skema A - støtte til opførelse af 14 billige boliger på Spættevej af AAB-Silkeborg#12 - Godkendelse af A skema af samt bevilling til at opføre 9 familieboliger på Ved Skrænten 4, Silkeborg#13 - Godkendelse af forslag om at erstatte det nuværende Integrationsråd med et rådgivende organ på det administrative niveau#14 - Godkendelse af tilpasning af sammensætning af ungdomsskolebestyrelse#15 - Godkendelse af anlægsbevilling til Ungekulturhus#16 - Orientering om påtænkt undersøgelse af trusler, vold og chikane mod medlemmer af byrådet#17 - Ejendomssag (Lukket punkt)#18 - Ejendomssag (Lukket punkt)#19 - Ejendomssag (Lukket punkt)#20 - Ejendomssag (Lukket punkt)#21 - Ejendomssag (Lukket punkt)#22 - Ejendomssag (Lukket punkt)#23 - Ejendomssag (Lukket punkt)#24 - Ejendomssag (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 27. November 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 247
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.