25-09-2017 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde#3 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan og lokalplan 12-017 for et bolig- og erhvervsområde i Hvinningdal (Fiskars)#4 - Endelig vedtagelse af tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning#5 - Godkendelse af forslag til lokalplan 25-007 for et område til butiksformål, Søndermarksgade, Ans#6 - Godkendelse af ændring af Regulativ for Erhvervsaffald - Udvidet adgang til genbrugspladserne#7 - Godkendelse af tillægsbevilling til vedligeholdelse af Gudenåen#8 - Beslutning om nedlæggelse af en del af den offentlige vej Rosenørns Allé, der opretholdes som privat fællesvej#9 - Beslutning om nedlæggelse af den offentlige vej Dommerparken i Kjellerup, der opretholdes som privat fællesvej#10 - Godkendelse af anlægsbevilling til Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde (Arena Park)#11 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Kunstgræsbaner#12 - Beslutning om ændring af skoledistrikter#13 - Godkendelse af kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn#14 - Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe om indførelse af borgerdrevne forslag#16 - Ejendomssag (Lukket punkt)#15 - Ejendomssag (Lukket punkt)#17 - Ejendomssag (Lukket punkt)#18 - Ejendomssag (Lukket punkt)#19 - Ejendomssag (Lukket punkt)#20 - Ejendomssag (Lukket punkt)#21 - Ejendomssag (Lukket punkt)#22 - Ejendomssag (Lukket punkt)#23 - Ejendomssag (Lukket punkt)#24 - Ejendomssag (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 25. september 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 297
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.