26-06-2017 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgere#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning og forbedring af Perronteater og vandrerhjem i 2017#4 - Godkendelse af anlægsbevilling til ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg i 2017 ifm. friluftsstrategi#5 - Godkendelse af økonomi vedrørende Campus Bindslevs Plads - udearealer/byrum#6 - Godkendelse af anlægsbevilling til nødvendig istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse af Dybkærskolen#7 - Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017#8 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan 21-002 for et område til erhvervsformål syd for Bommen, Thorning#9 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2017-2028 og godkendelse af forslag til delvis ophævelse af lokalplan 81 i Hjøllund#10 - Godkendelse af forslag til tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 og Lokalplan 14-010 for et etageboligområde i Lysbro#11 - Godkendelse af forslag til tillæg 55 til Kommuneplan og lokalplan 11-013 for etagebebyggelse, Borgergade 2-4, Alderslyst#12 - Endelig vedtagelse af lokalplan 13-016 for et boligområde, Eriksborg etape 2, Gødvad#13 - Godkendelse af forslag til Tillæg 26 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune#14 - Orientering om nye byggesagsgebyrer for transportable konstruktioner og for camping-, festival- og salgsområder#15 - Godkendelse af Naturkvalitetsplan 2017-2028#16 - Godkendelse af udkast til vandløbsregulativ for Lyngbygårds#17 - Godkendelse af at Silkeborg Kommune indtræder i Energnist med fulde affaldsmængder#18 - Godkendelse af anlægsbevilling til stier ved Hedevej i Fårvang#19 - Godkendelse af anlægsbevilling til udbygning af publikumsfaciliteter på eksisterende opholdsarealer langs Gudenåen#20 - Godkendelse af Regnskab 2016 for Midtjysk Brand & Redning#21 - Godkendelse af budget 2017, 2018 og overslagsår for Midtjysk Brand & Redning#22 - Stillingtagen til ansøgning om tilskud til 'genrejsning af Silkeborg Slot#23 - Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud til De Små Fisk#24 - Stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra Silkeborg-Ry Golfklub#25 - Behandling af forslag fra SFs byrådsgruppe om indførelse af borgerdrevne forslag#26 - Godkendelse af udpegning af sagkyndigt medlem til Bevillingsnævnet som følge af lovgivningsmæssige ændringer#27 - Ejendomssag (Lukket punkt)#28 - Ejendomssag (Lukket punkt)#29 - Ejendomssag (Lukket punkt)#30 - Ejendomssag (Lukket punkt)#31 - Ejendomssag (Lukket punkt)#32 - Ejendomssag (Lukket punkt)#33 - Ejendomssag (Lukket punkt)#34 - Ejendomssag (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 26. juni 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 415
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.