24-08-2015 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til bygningsstrategi#4 - Godkendelse af beskæftigelsesplan 2016#5 - Stillingtagen - og evt. godkendelse af anlægsbevilling - til ansøgning fra Laven Kultur- og Beboerhusforening om økonomisk støtte til udviklingsfasen for projektidé "Det flydende Beboer- og Kulturhus"#6 - Godkendelse af lokalplanforslag 42-009 Boligområde ved Østervang ved Bryrup Langsø og forslag til kommuneplantillæg 25#7 - Godkendelse af forslag til Tillæg 42 for Silkeborg Kommuneplan 2013-2025#8 - Godkendelse af forslag til Kommuneplantillæg 33, VVM-undersøgelse samt forslag til lokalplan 35-004 for en vindmølle ved Mollerup#9 - Endelig vedtagelse af lokalplan 11-014 centerområdeområde ved Borgergade Ved Skrænten#10 - Endelig vedtagelse af lokalplan 33-004 for institutionen Solbo samt tilhørende tillæg 20 til Silkeborg Kommuneplan 2013#11 - Behandling af ansøgning om dispensation fra lokalplan 10-014 til etablering af vejadgang fra Rådhusgade til p-kælder under Torvet i Silkeborg#12 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til naturgenopretningsprojekt for Stenholt mose#13 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til kortlægning og naturprojekter for bilag IV-arter#14 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til realisering af projekter i Natura 2000-planerne for Silkeborg Kommune#15 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til byggemodningen Frisholmparken i Them#16 - Godkendelse af anlægsbevilling til Teglværksgrunden i Gjern. Fra industrigrund til rekreativt område#17 - Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af renovering af Torvet i Silkeborg#18 - Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Rådhusgade i Silkeborg#19 - Byrådets godkendelse af afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2014 samt regnskabet for 2014#20 - Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015#21 - Orientering om budgetopfølgning pr. 30 juni 2015 samt godkendelse af halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015#22 - Anmodning om accept af rykning af ejerpantebrev vedr. Silkeborg Produktionshøjskole#24 - Godkendelse af overtagelse af klubhus ved Gjessø Hallen#25 - Godkendelse af bemyndigelse til at underskrive dokumenter#26 - Behandling af begæring fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe om en redegørelse fra borgmesteren herunder besvarelse af 3 konkrete spørgsmål i relation til sag 14 på byrådsmødet 22. juni 2015#27 - Godkendelse af, at byrådsmedlem Karina Due udtræder af byrådet pr. 1. september 2015#28 - Godkendelse af byrådsmedlem Hanne Bæk Olsens udtræden af byrådet pr. 1. september 2015 og som følge deraf 1. stedfortræders indtræden og 2. stedfortræders midlertidige indtræden i byråde#29 - Ejendomssag (Lukket punkt)#30 - Ejendomssag (Lukket punkt)#31 - Ejendomssag (Lukket punkt)

Se eller gense byrådsmødet 24. august 2015. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 282
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 1
There is no video in the channel yet. There is no video yet.