27-06-2016 - Møde i Byrådet
1.#1 - Dialogmøde med borgerne2.#2 - Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder til byrådet3.#3 - Godkendelse af, at betingelserne for indkaldelse af stedfortrædere til mødet er opfyldt4.#4 - Godkendelse af dagsorden5.#5 - Godkendelse af, at forslag til regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald sendes i offentlig høring6.#6 Godkendelse af forslag til tillæg 16 til Spildevandsplan 2011-20217.#7 - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 23 og lokalplan 32-006 Den Kristne Friskole Klippen i Voel8.#8 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 19 og lokalplan 10-023 for et centerområde ved Christian 8.s Vej, Silkeborg9.#9 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til udvikling af Teglværksgrunden i Gjern10.#10 - Godkendelse af anlægsbevilling til nyt boligområde ved Astrid Lindgrens Vej11.#11 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til projekter affødt af Trafiksikkerhedsplan12.#12 - Endelig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune13.#13 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling for hal i Kragelund14.#14 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til ventilation til afhjælpning af påbud fra Arbejdstilsynet på Vestre Skole og Sølystskolen i 201615.#15 - Godkendelse af renovering og ombygning af boliger på Ørnsøvej 2-16 samt reduktion af boligantallet med 2 boliger16.#16 - Godkendelse af anlægstilskud til Gjessø Multibane17.#17 - Ejendomssag (Lukket punkt)18.#18 - Ejendomssag (Lukket punkt)19.#19 - Valg af revisor for Silkeborg Kommune (Lukket punkt)

Se eller gense mødet i Byrådet 27. juni 2016. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 201
De sidste 24 timer: 1
De sidste 7 dage: 9
Den seneste måned: 23
Det seneste år: 201
There is no video in the channel yet. There is no video yet.