26-08-2013 - Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende vvm-redegørelse for Nordskovvej#4 - Godkendelse af anlægsbevilling til Rejsekortet#5 - Godkendelse af anlægsregnskab til undersøgelser vedrørende veje#6 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevillingen til Nordskovvej#7 - Beslutning om erhvervelse af areal til udbygning af rabatter langs Buskhedevej#8 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling givet til diverse arbejder i Indelukket#9 - Godkendelse af anlægsbevilling til mindre anlægsarbejder inden for dagtilbud 2013#10 - Godkendelse af anlægsbevilling til digitalisering af undervisningen på skolerne#11 - Godkendelse af Socialpolitikken#12 - Godkendelse af "Politik og strategi for samarbejde mellem lokalrådene og Silkeborg Kommune"#13 - Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 36-003 for et område til boligformål ved Kildevej i Sejs/Svejbæk#14 - Endelig vedtagelse af lokalplan 41-005 for et boligområde på Mørksøvej Øst#15 - Endelig vedtagelse om ophævelse af lokalplan 73 Stenrøgel Mosebrug, Stenrøgelvej 13A, Thorning#16 - Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg 5#17 - Godkendelse af forslag til lokalplan 11-011 for et bolig- og centerområde på Borgergade 103#18 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Hårup Tværvej#19 - Godkendelse af anlægsbevilling til Tippetbakken, Gjessø#20 - Orientering om Klimaplan 2011 - 2012#21 - Garantiprovision for kommunal garantistillelse.#22 - Byrådets godkendelse af kommunal garanti til Kjellerup Fjernvarme#23 - Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013#24 - Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 samt godkendelse af halvårsregnskab og forventet regnskab for 2013#25 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af solceller#26 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#27 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#28 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#29 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#30 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#31 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#32 - (Lukket) - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#33 - (Lukket) - Godkendelse af låneoptag til energibesparende projekter i 2013 (Ingen adgang til indhold)

Her kan du gense byrådsmødet, afholdt d. 26 august 2013. Du kan springe i videoen ved hjælp af dagsorden punkterne i listen under video vinduet.

Denne video er set i alt: 707
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 2
There is no video in the channel yet. There is no video yet.