24-09-2012 - Ordinært byrådsmøde

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:
#1 - Dialogmøde med borgerne#2 - Godkendelse af dagsorden#3 - Udpegning af nyt medlem til Handicaprådet#4 - Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2013#5 - Endelig behandling af kommuneplantillæg nummer 27 - ændring af detailhandelsstrukturen i Gjern#6 - Godkendelse af forslag til lokalplan 10-019 for et boligområde mellem Åhavevej og tidligere banetracé samt tillæg 30 til Kommuneplan 2009-2020#7 - Godkendelse af forskrift for bygge- og anlægsarbejde efter høring#8 - Godkendelse af anlægsbevilling til forundersøgelser i Natura 2000 områder#9 - Godkendelse af anlægsbevilling til forlægning af Øster Bordingvej#10 - Godkendelse af anlægsregnskaber for anskaffelse af bogsorteringsanlæg til Silkeborg Bibliotekerne og opførelse af ny hal 2 i Virklund, Virklund Fritidscenter#11 - Godkendelse af anlægstilskud til etablering af kunstgræsbane i Kjellerup#12 - Beslutning om indbringelse af sagen vedr. sikkerhedshegnet bag Silkeborg Stadion for Økonomi- og Indenrigsministeriet#13 - Bygningsmæssige tilpasninger på Hvinningdalskolen#14 - Godkendelse af styringsaftale 2013 for det specialiserede socialområde#15 - Godkendelse af anlægsregnskab for udbygning og modernisering af kommunens IT-infrastruktur og –materiel#16 - Byrådets godkendelse af revisionsberetninger for 2011 samt regnskabet for 2011#17 - Godkendelse af udviklingsprojekt vedr. Jorn satsningen#18 - Godkendelse af retningslinjer for billed- og lyddækning af byrådets møder#19 - Lukket - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#20 - Lukket - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#21 - Lukket - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)#22 - Lukket - Ejendomssag (Ingen adgang til indhold)

Her kan du gense byrådsmødet, afholdt d. 24 september 2012. Grundet tekniske problemer, mangler første del af punkt 1, Dialog med borgerne. Vi beklager.

Denne video er set i alt: 257
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 0
There is no video in the channel yet. There is no video yet.