Klik her for udvidet dagsorden
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Orientering om klimaregnskab for Silkeborg Kommune som virksomhed 2020#3 - Frigivelse af anlægsbevilling til udarbejdelse af Vand- og Klimaplaner 2021 og 2022#4 - Godkendelse af forslag til Varmeplan 2021-2030#5 - Godkendelse af forslag til Affalds- og Ressourceplan#6 - Godkendelse af tillæg 51 til Spildevandsplan 2011 - 2021, puljetillæg om separatkloakering og nye boligområder#7 - Godkendelse af Forslag til Lokalplan 25-008 for et botilbud i Hinge#8 - Godkendelse af anlægsbevilling til byggemodning ved Engesvangvej i Kragelund#9 - Beslutning om godkendelse af nedrivning af alle bygninger, Sinding Hovvej 31#10 - Beslutning om deltagelse i DK2020 - tredje invitationsrunde#11 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling samt beslutning om sammenlægning af anlægsbevillinger på Søholt#12 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Funder-Kragelund Skole, afd. Funder#13 - Godkendelse af anlægsbevilling til ombygning af Lærkehuset#14 - Godkendelse af anlægsbevilling til broer og bolværker#15 - Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af sygeplejeklinik i Rosengårdscentret#16 - Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til mindre forbedringer af servicearealerne på Marienlund#17 - Godkendelse af køb af areal, skema A samt bevilling til at opføre 15 almene familieboliger på Sejlingvej, Sejling#18 - Godkendelse af lånoptagelse samt kommunegaranti, Silkeborg Boligselskab, afd. 26#19 - Godkendelse af ansøgninger fra selvejende haller om tilskud til energibesparelser og klimaforbedringer#21 - Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021#20 - Årlig beslutning vedr. afregning af feriepenge som følge af ny ferielov#22 - Orientering om budgetopfølgning på anlæg pr. 31. marts 2021#23 - Orientering om budgetopfølgningen 31. marts 2021#24 - Høring og efterfølgende stillingtagen til ansøgning om anlægstilskud fra ØBG Fitness#25 - Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune#26 - Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Lene Fruelund om adgangsforhold ved Østre Søbad#27 - Behandling af anmodning fra byrådsmedlem Peter Sig Kristensen om ændring af betegnelse for Silkeborg Byråd